top of page
DSC_0105.jpg

Wow Beat  狂打樂擊

以東方鼓藝中的思維與內涵,融入世界音樂文化元素重新編製,在傳統與現代間互相激盪,並不斷實驗與創新,以充滿創意互動、熱情活力的新東方擊樂,帶動一股另類台灣新鼓風!

DSC_9735.jpg
Sunson_Danshui Library  39.jpg
Sunson_Danshui Library  41.jpg
DSC_9741.jpg
IMG_7984.JPG
IMG_0598 (2).JPG
s01.jpg
IMG_7960.JPG
bottom of page